Välkommen till Claestorp

Här kan du läsa om vårt hem och företag som samtidigt är ett ställe Du kan ha en mycket annorlunda konferens, representationsmiddag eller jakt. Claestorp är en herrgård som erbjuder en mängd olika aktiviteter till våra gäster, både företag och privatpersoner.

Välkomna in för att se vad vi kan erbjuda Dig och ditt sällskap.

Intresserad av jaktarrende?

Klicka här för att läsa mer

I samarbete med EU så har 12 hektar våtmark vid Knutstorp restaurerats 2018

Genom frihuggning av ädellöv bevarar och utvecklar vi den biologiska mångfalden. Med stöd av ”skogens miljövärden inom landsbyggsprogrammet” utfördes detta på dryga 5 hektar 2018.

Gilla oss på Facebook