Familjen

Dagens familj som bor och verkar på Claestorp består av Jan och Cecilia Lewenhaupt och deras tre barn Ebba, Louise och Claes. Jan och Cecilia är båda aktiva på fulltid i gårdens drift. Jan är VD och har huvudansvaret för driften av gården med skogs- och lantbruket samt vattenkraftverket. Cecilia ansvarar för personal samt allt som har med konferenser och våra gäster att göra. Mycket av hennes tid går åt att ordna de goda middagar vi bjuder på och ser till att alla gäster trivs. Vidare är hon mycket involverad i alla de renoveringar som måste göras årligen på ett gods som Claestorp. Eftersom många av byggnaderna är både K-märkta och byggnadsminne krävs det täta kontakter med länsantikvarien för att allt ska ske på rätt sätt.

Alla barnen går fortfarande i skolan. Ebba i Kunskapsskolan i Norrköping och Louise och Claes på Sjöholmsskolan i Katrineholm.