Boda Kvarn

Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536. Sedan dess och till 1960-talet har det bedrivits kvarnverksamhet. Alla mjölnare är dessutom kända till namn!

På slutet av 1600-talet köper Claestorp Boda Kvarn och har sedan dess varit ägare. Under 1900-talets första hälft bedrevs även elproduktion, men åskan slog ut verket på 40-talet. Kvarnbyggnaden och kvarnmagasinet nyttjas idag av Östra Vingåkers Hembygdsförening, som bedriver en omfattande verksamhet med malning av mjöl (återupptagen igen!), café, festarrangemang, musikaftnar etc. Besök dem gärna på www.hembygd.se

Boda Kvarns Vattenkraftverk nybyggda vattenkraftverk invigdes år 2007. All byggnation, materialval och iordningställande av miljön har präglats av en anpassning till den unika kulturmiljön som Boda Kvarn utgör. Huvudsakligen användes lokala entrepenörer till byggnationen.

Den beräknade elproduktionen är 900.000 kwh, vilket motsvarar uppvärmningen av ca 50 normalstora villor.

Fakta:
-    Fallhöjd 2,8-3,2 meter
-    Medelvattenföring 4 m3/sekund och turbinen är utbyggd till 6,5 m3/sek
-    Turbineffekt 180 kw
-    Tubmått 1,8 meter i diameter
-    Turbinen och generatorn är av typen semikaplan från Cargo&Kraft med kilremstransmission