Karta & Vägbeskrivning

Från Stockholm
3 km innan Katrineholm kommer en rondell. Åk rätt fram mot Katrineholm. När ni kommer in i Katrineholm kommer ni till ytterligare en rondell. I denna tag mot Norrköping. Kör ca 3 km tills ni kommer till skyltar mot Hävla och Forsa. Tag av höger och följ dessa skyltar. Kör ytterligare 4 km tills ni ser en liten röd och gul skylt där det står Claestorp mot höger. Följ denna skylt och ni kommer snart att se slottet på vänster sida.

E:4an söderifrån
Kör E4:an mot Norrköping. Vid Norrköping ta av väg 55 mot Katrineholm. 1 mil innan Katrineholm passerar ni byn Strångsjö. Ca 2 km efter denna tag vänster mot Forsa och Djulö. Kör den ca 5 km och tag därefter vänster mot Forsa och Hävla. Kör 3-4 km tills ni ser en liten röd och gul skylt där det står Claestorp. Följ denna skylt och ni kommer snart att se slottet på vänster sida.

Från Stockholm-Skavsta flygplats
Kör ut från flygplatsen mot Nyköping. Vid rondellen utanför flygplatsen kör till höger mot Katrineholm (väg 52). 3 km innan Katrineholm kommer en rondell. Åk rätt fram mot Katrineholm. När ni kommer in i Katrineholm kommer ni till ytterligare en rondell. I denna tag mot Norrköping. Kör ca 3 km tills ni kommer till skyltar mot Hävla och Forsa. Tag av höger och…… kör ca 4 km tills ni ser en liten röd och gul skylt där det står Claestorp. Följ denna skylt och ni kommer snart att se slottet på vänster sida.