Rådjur
Pürschjakt på råbock i augusti eller drev/pürsch senare på säsongen. Jakten bedrivs på egen hand eller med guide under pürschjakten. Vid drevjakterna är rådjur ett av flera lovliga viltslag.

Dovhjort
Pürsch eller drevjakt. Pürscha hornbärande i september eller kalv och handjur i januari. Vid drevjakterna är dovhjort det vanligaste viltslaget. Drevjakterna bedrivs som folk / hunddrev där ett antal hundförare med stötande och drivande hundar går igenom området från olika håll. Alla poster är väl utmärkta med klara markeringar av förbjudna skjutvinklar.

Älg
Drevjakt eller älghund. Claestorp är en del av ett större älgskötselområde med en mycket god älgstam. Drevjakterna bedrivs som folkdrev där en drevkedja motar fram älgarna till skyttelinjen. Alla poster är väl utmärkta med klara markeringar av förbjudna skjutvinklar. Hundjakten bedrivs som löshundsjakt med olika typer av älghundar. En bonus är att hunden kan ställa vildsvin i stället, detta ger extra spänning åt jakten.

Vildsvin
Främst vakjakt vid odlade fält eller foderplatser men även som inslag i ovanstående drevjakter.

För prisuppgifter vänligen kontakta vår yrkesjägare Brian Pedersen, 0708-90 54 84.