Änder
Jakten bedrivs framför allt i naturliga sjöar och en del grävda/invallade dammar. Vi kan erbjuda både stor och mindre bag med bibehållen kvalité. Jakten sker som klappjakt/ sträckjakt med grupper om ca 10 personer. Vi stävar efter att bedriva jakten i ett lugnt och stillsamt tempo med tid för pauser och socialt umgänge mellan dreven.

Fasan & rapphöns
Drivna fåglar som drivs ut över skyttarna eller rough-shooting med stötande hundar. Klappjakt är en mycket trevlig och social jaktform där man åker gemensamt mellan dreven och går tillsammans ut till posterna med möjlighet att se varandra under drevet. Rough-shooting en social jaktform där man går på linje och skjuter på uppflygande fågel. Detta ger möjlighet att samtala under jakten och glädjas över varandras skott.

För prisuppgifter vänligen kontakta vår yrkesjägare Brian Pedersen, 0708-90 54 84.